JESUS

 

HVEM ER JESUS KRISTUS?

"Jeg er villig til å akseptere Jesus som en stor moralforkynner. Men jeg godtar ikke han påstand om å være Gud." Har du hørt den før? Den kjente forfatteren C.S. Lewis kommenterer en slik påstand slik:
"Akkurat dette er hva vi ikke må si. Et menneske som sa de ting Jesus sa, ville ikke være en stor moralprofet. Han ville enten være sinnssyk - omtrent som en som hevder at han er et hardkokt egg - eller han måtte være djevelen selv. Velg selv.! Enten var, eller er, dette Guds Sønn. Eller en galning og det som verre er. La oss ikke komme med nedlatende tøv om at han er en stor morallærer. Den muligheten har han faktisk ikke gitt oss!"

ER JESUS KRISTUS GUD?

Jesus sa at Han var Gud. Han ga oss ingen andre alternativer. Hans påstand om å være Gud må enten være sant eller usant, og er noe vi bør vie stor oppmerksomhet. Hvis Jesu påstand er sann, da er Han den han sier at han er, nemlig Guds Sønn. Vi kan enten fornekte og forkaste eller godta og tro Hans Ord.
La oss først se på muligheten for at det var en løgn: Hvis det er en løgn, har vi to alternativer. Enten visste han at det var løgn, eller han visste ikke at det var løgn. La oss se litt nærmere på disse to alternativene.

HAN VAR EN LØGNER

Hvis Jesus visste at han ikke var Gud, da var han en løgner. Men om han fortalte en løgn, da var han samtidig den største av alle løgnere, fordi han ba andre å være ærlige uansett hva det kostet, mens han selv fortalte en voldsom løgn. Og mer enn det, Han var en demon, fordi Han ba andre tro på ham for deres egen skjebnes skyld. For Han kunne nemlig gi evig liv til dem som tror på Ham. Hvis han ikke kunne følge sin egen påstand, og viste det, var han udiskutabelt ond. For han sendte folk bevisst i feil retning med sine liv. Til sist, Han ville også være en idiot fordi det var Hans egen bekjennelse om å være Gud som gjorde at han måtte dø på korset. Han kunne faktisk ha unngått det ved å si fem enkle ord: Jeg er ikke Guds Sønn. Men han sa aldri disse ordene. Hvorfor ikke? Enda smertene var uutholdelige. legevitenskapen sier at korsfestelse er noe av det mest smertefulle henrettelsesmetode som er brukt gjennom tidene.
En som levde som Jesus levde, underviste som Jesus gjorde, døde som Jesus døde, kunne ikke ha vært en løgner. Da gjenstår de andre alternativene:

Uten tvil var han en stor moralærer. Han sto i en særklasse som sådan. Han talte med stor autoritet. "Dere har hørt at det blir sagt, men jeg sier dere...."

En slik måte å møte vold på er både kontroversiell og krevende, men uhyre effektivt

Hans visdom førte til at motstanderne holdt munn:
"Gi keiseren hva keiserens er, og gi Gud hva Guds er. "Dette ordet har vist seg å være et svært originalt og effektivt vern mot totalitære tendenser, og også en rettesnor for kristne i offentlige anliggender. Hans lære var bemerkelsesverdig klar og alltid relevant for dagliglivet. "Gå du og gjøre likeså" sa Jesus som konklusjon på den engasjerende liknelsen om den barmhjertige Samaritan.

Det er ikke merkelig at folk ble forbauset over at en mann uten høyere utdannelse talte som Jesus. Det var heller ikke rart at de fulgte ham overalt og lyttet med begjærlighet til det han sa. ingen har noensinne talt som denne mann" sa de, og det hadde de rett i!

Led Jesus av stormannsgalskap? Var det slik at tømmermannen og læreren hadde altfor høytflygende tanker, og at Hans krav om å være guddommelig skyldtes mental ubalanse?

DET ER UMULIG Å HEVDE NOE SLIKT?

Vanligvis finnes det 3 nøkkelsymptomer hos dem som er mentalt syke.
· De preges av store kommunikasjonsproblemer.
· De har betydelig svikt i sin virkelighetsoppfatning.
· De har betydelige vanskeligheter med å forholde seg til andre personer.

En kan bare nevne ett av disse symptomene og se at ingen av dem passer på Jesus.
· Ingen kommuniserte som han.
· Han viste den største innsikt i virkeligheten.
· Han viste større kjærlighet og styrke i personlige forhold enn noen andre.

Det er ikke et fnugg av fanatisme eller mental ubalanse hos ham. Han er ikke en løgner, Han er ikke gal. Da må han være den han sier at han er. Det finnes ingen andre alternativer.

Dette kan du godta, og bli en kristen, eller fornekte sannheten.
"Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn." Joh, 20, 31