RECIFE

Starten på DFEFs misjonsarbeid i Recife, Brasil. Dette stykket ble skrevet i 2004.

Gunnar og May-Lise Standal har virket i Brasil i over 30 år. De har virket i flere byer over hele landet. De har vært i Sør-Brasil, i hovedstaden Brasilia og i Manaus som ligger midt i Amazonas jungelen.
De siste 11 årene har de vært i byen Recife som ligger i nordvest Brasil. Denne delen av Brasil er den fattigste delen av landet. Byområdet Recife består egentlig av flere byer som er vokst sammen, og som til sammen har ca. 4,5 millioner innbyggere. Her har de bygget opp en sterk menighet, med flere utposter.

I slutten av november 1991 kom Gunnar og May-Lise med til Recife med fly fra Manaus. 
I mars 92 måtte de overta menigheten Betel i slummen. Det ble 4 tøffe år, hvor de flere ganger prøvde å begynne der hvor de bodde.
Så i mars 1995 fikk de en medhjelper, hjelpepastor Mauricio med familie. Lørdag kveld den 4.mars 1995 begynte de med møter hjemme i kjelleren. Og senere startet de med søndagsskole for barn og ungdom på Søndagen.

Bilde til høyre: Huset hvor Gunnar og May-Lise bodde, det var her de første møtene ble holdt.

Bilde til høyre: I  kjellerrommet innenfor denne døren hadde de møtene.

I mai samme året begynte de også med bønnemøter på tirsdagene, da brøt vekkelsen ut.
Etter hvert vokste dette arbeidet veldig, det kom flere og flere folk på møtene. Møtene ble holdt i et rom i kjelleren, og når det ble fullt ble garasjen og gårdsplassen utenfor tatt i bruk. 
Gunnar forteller at det var så mye folk på møtene at det ikke var plass for de frelsessøkende til å bøye kne. Møtene kunne også bli holdt stående tett i tett for det var ikke plass til å sitte.
Etter bare 9.måneder var det så mye folk på møtene at de ikke hadde plass i huset, så møtene måtte flyttes til en skole. Den 5.desember i 1995 fikk de leie en skole 100 meter lenger nede i gaten hvor møtene fortsatte.

Og her ser du gaten huset deres lå i. Huset til Gunnar og May-lise ser du midt i bildet. skolen de måtte flytte møtene til lå ca. 100 meter bortenfor blokka i høyre bilde kant. 
Dette var i utgangspunktet tenkt som en "mellomklasse" menighet, men det var mest fattige i område som kom først. Etter hvert kom folk fra mellomklassen, men de fant seg ikke helt til rette blant de fattige, så de fant seg andre menigheter. I dag finnes det folk også fra mellomklassen i menigheten, men ennå har de det problemet at folk fra "høyere klasser" ikke finner seg helt til rette blant de fattige. Det har spesielt med at de befinner seg på forskjellige nivåer interessemessig og intellektuelt.

Bilde til høyre: Gata hvor de bodde. Deres hus er det hvite midt på bilde.

Bildet til høyre: Lokalet Ebenezer, som ble bygget i 1999.

 

I den tiden de leide skolen, var det mye bønn om en tomt hvor de kunne bygge lokale. 1.mai 1998 kunne de sette det første spadetaket i jorda på tomta. 23.august flyttet de inn i det nye lokalet med veggene halvveis oppe og hardstampet gulv, slik at stolene ikke skulle synke ned i jorden. I over et år arbeidet de intenst med å få opp veggene, satt inn vinduer og lagt gulv. 15.november 1999 stod lokalet ferdig slik det er i dag. Men de trenger rom til alle klassene vi har på søndags bibelskolen, derfor ønsker de å få fullført bygget eller få kjøpt naboeiendommen.
Stammen i menigheten i dag ble frelst i den første tiden med husmøtene. 

Menigheten her startet de fra bunnen av. Først begynte det som en utpost under slum-menigheten, senere har det snudd. Nå er slummenigheten en utpost under hovedmenigheten Ebenezer i Recife.

På bildet til høyre ser du Gunnar sammen med Severino ute på terrassen.
Nå er det Severino og familien hans som bor her i Gunnar og May-Lises tidligere hus. Han er også med i ledelsen i menigheten. 
Huset eies av misjonen, og holder nå på å pusses opp for å selges.

Gunnar og May-Lise peker på at for Gud er ingenting umulig. Menigheten heter Ebenezer, som betyr "Inntil nå har Herren hjulpet", og det er noe de virkelig ha fått erfart i løpet av disse årene i Recife.